MENU

PRIVACYVERKLARING  

 

 1. INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Evera Tilroe Fotografie worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar en waarvoor jouw gegevens bewaard worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

 1. Evera Tilroe FOTOGRAFIE

Evera Tilroe Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Berkenlaan 33
4334BS Middelburg
+31648199418
info@everatilroefotografie.nl
www.everatilroefotografie.nl
BTW NL014233782B01
KVK 70926905

 

 1. PERSOONSGEGEVENS 

Evera Tilroe Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (bij zakelijke opdrachten)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

 

 1. DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Evera Tilroe Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Evera Tilroe Fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Evera Tilroe Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • contact opnemen
 • alle communicatie voorafgaand aan en na afloop van een fotoreportage
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • het afhandelen van jouw betaling

Daarnaast verzamelt de website van Evera Tilroe Fotografie gebruikersgegevens om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en Hotjar. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Evera Tilroe Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 1. ONTVANGERS

Evera Tilroe Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Evera Tilroe Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens die Evera Tilroe Fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Factuursturen.nl| Onze offertes en facturen versturen wij via Factuursturen. Jouw naam + voornaam, adres en mailadres worden daar ingevoerd en opgeslagen zodat jouw betaling correct afgehandeld kan worden.

Skyberate webmail | De e-mail van Evera Tilroe Fotografie wordt gehost bij Skyberate. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Skyberate.

Pixieset | Pixieset ontvangt jouw foto’s en jouw e-mailadres zodat we jouw digitale fotogalerij kunnen afleveren.

Dutch inkalbums en Profotonet | Onze albums en prints worden gedrukt door Dutch inkalbums en Profotonet. Albums worden eerst aan ons geleverd, deze bedrijven ontvangen geen adresgegevens van jou.

Evera Tilroe Fotografie behoudt het recht om de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Evera Tilroe Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Evera Tilroe Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

 1. OPSLAGPERIODE 

Evera Tilroe Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieÎn van) persoonsgegevens:

Contact opnemen | Op het moment dat je contact opneemt met Evera Tilroe Fotografie via e-mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Levering diensten/goederen | Foto’s en album/drukwerk ontwerpen blijven standaard 5 jaar in ons archief bewaard. Nadien kan je deze niet meer opvragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven aan Evera Tilroe Fotografie om de foto’s te gebruiken voor portfolio/website/social media doeleinden worden je foto’s, of een selectie daarvan, minimaal 5 jaar bewaard.

Google analytics | De informatie die door Google Analytics wordt verzameld wordt na twee jaar automatisch verwijderd.

 

 1. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Evera Tilroe Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieÎn gemaakt. Je gegevens zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

 1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Recht op inzage | Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Evera Tilroe Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Evera Tilroe Fotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie | Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Evera Tilroe Fotografie.

Recht op overdracht | Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Evera Tilroe Fotografie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient Evera Tilroe Fotografie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens | Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Evera Tilroe Fotografie vastgelegd zijn? Dan heb je recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht | Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Evera Tilroe  Fotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) | Wil jij niet dat Evera Tilroe Fotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Gebruik maken van deze rechten kan via info@everatilroefotografie.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op. 

 

 

CLOSE